CV

Doświadczenie

 • 2021 – chwila obecna – senior software engineer, Atos R&D,
 • 2019 – 2021 – senior software engineer, Atos,
 • 2016 – 2019 – software engineer, Atos,
 • 2015 – 2016 – tooling engineer, Atos,
 • 2015 – 2021 – administrator systemu emisyjnego w Radiu Kultura,
 • 2013 – 2014 – specjalista ds. wdrażania systemów w projekcie „Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”,
 • 2012 – 2015 – programista, administrator systemów operacyjnych, Sekcja Zarządzania Centrum Przetwarzania Danych, Dział Informatyzacji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • 2011 – chwila obecna – utrzymanie systemów emisyjnych i archiwizujących Radia Uniwersytet,
 • 2005 – 2009 – pomoc w administracji serwerami, siecią komputerową i stroną internetową w V Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.

Certyfikaty

 • Certyfikat Red Hat Certified System Administrator,
 • Certyfikat PRINCE2 Foundation,
 • Certyfikat ITIL Foundation.

Umiejętności

 • doświadczenie (programistyczne i operacyjne) w pracy globalnym środowisku monitorującym opartym o Nagios,
 • doświadczenie (programistyczne i operacyjne) w pracy przy systemach strumieniowania audio i automatyki wspomagającej pracę radia,
 • administracja systemami linuksowymi i unixowymi, m. in. Debian, Arch, RedHat, podstawy systemów Solaris i *BSD,
 • języki programowania: Python, Bash, Perl, PHP,
 • SQL: MariaDB, PostgreSQL, Oracle, SQLite,
 • administracja bazami danych SQL: MariaDB, PostgreSQL,
 • podstawy Elasticsearch,
 • technologie WWW: (X)HTML, XML, XSLT, XPath, DOM, CSS, JQuery, standardy w3c,
 • systemy kontroli wersji (ulubiony: git + GitLab),
 • procesy CI/CD (doświadczenie z GitLab CI/CD),
 • znajomość Dockera,
 • znajomość VMware vSphere,
 • podstawy Amazon Web Services,
 • dobra znajomość popularnych usług sieciowych,
 • administracja, projektowanie i budowa sieci komputerowych LAN oraz WiFi, bardzo dobra znajomość popularnych protokołów sieciowych,
 • usługi autentykacji i usługi katalogowe, w tym również wirtualne serwery katalogowe, znajomość protokołu LDAP (serwery: openLDAP, Oracle Virtual Directory Server),
 • znajomość podstaw architektury centrów przetwarzania danych w tym systemów serwer mieczowych (Cisco UCS) oraz pamięci masowych (NetApp).

Szkolenia

 • 2020 Elastic Observability Engineer
 • 2019 Elasticsearch Engineer 2
 • 2019 Kubernetes w chmurze AWS
 • 2019 RedHat Openshift
 • 2019 Warsztaty z Domain Driven Design
 • VMware vSphere: Optimize and Scale v5.1
 • VMware vSphere: Install, Configure, Manage v5.1,
 • III semestry kursu Cisco CCNA Exploration.

Konkursy

 • 2020: IV Bydgoski Hackathon – aplikacja wspomagająca komunikację z osobami starszymi – 3 miejsce,
 • 2019: Hackyeah – capture the flag organizowany przez Wojsko Polskie – 23 miejsce,
 • 2019: III Bydgoski Hackathon – aplikacja do wykrywania wolnych miejsc parkingowych – 3 miejsce,
 • 2018: Hackyeah: projekt agregowania danych z paragonów przy użyciu OCR i łączenia ich z danymi banku PKO BP pobranymi przez API RESTowe banku, użyte technologie: Elasticsearch, Kibana, Django, Docker, Google Cloud Vision API,
 • 2018: II Bydgoski Hackathon – system wynajmu elektronicznych bilbordów – 1 miejsce,

Comments are closed.