Projekty

GitHub – moje repozytoria z kodem

Trwające

 • Atos
  • rozwój oprogramowania zbierającego i analizującego metryki pracy systemów i programów komputerowych w skali globalnej (ponad 150 tyś. systemów),
   • wdrożenie repozytoriów kodu (GitLab),
   • wdrożenie procesów CI/CD,
   • przepisanie zapytań SQL w aplikacji i migracja z bazy danych Oracle do Postgres,
   • przystosowanie komponentów do pracy w Dockerze (podział monolitycznej aplikacji na mniejsze mikrousługi działające w kontenerach dockerowych),
   • projektowanie i budowa API REST opartego na Django Tastypie,
   • projektowanie i testy GUI opartego o React.js,
   • rozszenie zakresu zbieranych danych o metryki aplikacji, stworzenie integracji z CMDB ServiceNow czułej na relacje pomiędzy systemami operacyjnymi, a aplikacjami,`
 • LibreTime
 • Foldingathome – poszukiwania leku na SARS-CoV-2
 • statystyki roweru miejskiego w Bydgoszczy
 • Radio Uniwersytet 
  • rozbudowa sieci LAN,
  • wdrożenie wirtualizacji,
  • wdrożenie i utrzymanie systemu emisyjnego i archiwuzującego,
 • Velo Bydgoszcz

Ukończone

 • Radio Kultura
  • wdrożenie i utrzymanie systemu emisyjnego,
  • utrzymanie strony internetowej.
 • System zdalnego prowadzenia audycji radiowych oparty na niskoopóźnieniowej aplikacji VoIP: Mumble
 • Projekt Rozwoju Uniwersytetu Kaziemierza Wielkiego w Bydgoszczy:
  • stworzenie i wdrożenie centralnego systemu autentykującego na uczelni opartego o wirtualny serwer katalogowy LDAP i bazę danych MySQL,
  • wdrożenie architektury Cisco FlexPod opartego na serwerach Cisco UCS, macierzy NetApp oraz przełącznikach Nexus w uczelnianym centrum przetwarzania danych,
  • wdrożenie wirtualizacji VMware vSphere w uczelnianym centrum przetwarzania danych,
  • stworzenie portalu wniosków umożliwiającego uzyskanie dostępu do usług informatycznych na uczelni: http://login.ukw.edu.pl/.
 • Ania Sroka – portfolio
 • Badanie zmęczeniowe kości – wizualizacja danych
 • Bydgoscy Kurierzy Rowerowi

Comments are closed.