Projekty

GitHub – moje repozytoria z kodem

Trwające

Ukończone

 • Projekt Rozwoju Uniwersytetu Kaziemierza Wielkiego w Bydgoszczy:
  • stworzenie i wdrożenie centralnego systemu autentykującego na uczelni opartego o wirtualny serwer katalogowy LDAP i bazę danych MySQL,
  • wdrożenie architektury Cisco FlexPod opartego na serwerach Cisco UCS, macierzy NetApp oraz przełącznikach Nexus w uczelnianym centrum przetwarzania danych,
  • wdrożenie wirtualizacji VMware vSphere w uczelnianym centrum przetwarzania danych,
  • stworzenie portalu wniosków umożliwiającego uzyskanie dostępu do usług informatycznych na uczelni: http://login.ukw.edu.pl/.
 • Ania Sroka – portfolio
 • Badanie zmęczeniowe kości – wizualizacja danych
 • Bydgoscy Kurierzy Rowerowi

Comments are closed.