Home Projects
Projects
Cancel

Projects

No English version - sorry.

Atos

 • rozwój oprogramowania zbierającego i analizującego metryki pracy systemów i programów komputerowych w skali globalnej (ponad 150 tyś. systemów),
  • wdrożenie repozytoriów kodu (GitLab),
  • wdrożenie procesów CI/CD,
  • spłata długu technologicznego:
   • przepisanie zapytań SQL w aplikacji i migracja z bazy danych Oracle do Postgres,
   • przystosowanie komponentów do pracy w Dockerze (podział monolitycznej aplikacji na mniejsze mikrousługi działające w kontenerach dockerowych),
   • projektowanie i budowa API REST opartego na Pythonie i bibliotece Django Tastypie zastępującej stary interfejs webowy oparty o Perl i CGI,
   • projektowanie i testy GUI opartego o React.js,
  • rozszerzenie zakresu zbieranych danych o metryki aplikacji, stworzenie integracji z CMDB ServiceNow czułej na relacje pomiędzy systemami operacyjnymi, a aplikacjami,
  • dodanie funkcji automagicznej instalacji i aktualizacji oprogramowania monitorującego w punktach końcowych,
  • stworzenie skalowalnego horyzontalnie mechanizmu przekazywania wiadomości pomiędzy komponentami opartego o kolejki (RabbitMQ, Kubernetes),
  • POC systemu monitorowania opartego o komponenty firmy Elastic,

Radio

 • prowadzenie audycji: muzycznej i rowerowej,
 • wdrożenie w Radiu Uniwersytet i Radiu Kultura LibreTime, (bardzo) drobne poprawki do upstreamu.

Radio Uniwersytet

 • rozbudowa sieci LAN w siedzibie radia,
 • wdrożenie wirtualizacji opartej o trzy fizyczne serwery rackowe i Proxmox,
 • wdrożenie i utrzymanie systemu emisyjnego i archiwizującego,
 • system zdalnego prowadzenia audycji radiowych oparty na niskoopóźnieniowej aplikacji VoIP: Mumble

Radio Kultura

 • wdrożenie i utrzymanie systemu emisyjnego,
 • migracja podcastów do kubełka s3 w AWS,
 • utrzymanie strony internetowej.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • praca w uczelnianym centrum przetwarzania danych - prawdziwy fullstack - począwszy od fizycznej warstwy centrum przetwarzania danych - skończyszy na aplikacjach (włączając ich rozwój i tworzenie nowych),
 • Projekt Rozwoju Uniwersytetu Kaziemierza Wielkiego w Bydgoszczy:
  • stworzenie i wdrożenie centralnego systemu autentykującego na uczelni opartego o wirtualny serwer katalogowy LDAP i bazę danych MySQL,
  • wdrożenie architektury Cisco FlexPod opartego na serwerach Cisco UCS, macierzy NetApp oraz przełącznikach Nexus w uczelnianym centrum przetwarzania danych,
  • wdrożenie wirtualizacji VMware vSphere w uczelnianym centrum przetwarzania danych,
  • automatyzacja papierowego (!) procesu zakładania kont pocztowych - zastąpienie odręcznie wypisywanych formularzy automatycznie generowanymi formularzami opatrzonymi QR-kodem, automatyzacja ich skanowania i przetwarzania - w końcu doprowadzenie do całkowitego odejścia od papierowego procesu poprzez zmianę wewnętrznych przepisów uczelni,
  • stworzenie portalu wniosków umożliwiającego uzyskanie dostępu do usług informatycznych na uczelni: login.ukw.edu.pl.

Projekty domowe

 • wdrożenie systemu automatyki domowej we własnym domu oparty o Home Assistant,
 • automatyczne otwieranie szlabanu osiedlowego - projekt oparty o RasberryPi,
 • homelab.

Aplikacje internetowe

 • statystyki roweru miejskiego w Bydgoszczy: bra.q84fh.net
 • 5LO w Bydgoszczy
 • firma Klemar w Bydgoszczy
 • Bydgoscy Kurierzy Rowerowi
 • Ania Sroka – portfolio ze zdjęciami
 • zielonyparasol.pl - doula, korepetycje, fotografia, szkolenia,
Trending Tags
Trending Tags